வர்ம பொன்னூசி திறவுகோல் -16

நூலின்பெயர் வர்ம பொன்னூசி திறவுகோல் – 16
ஆசிரியர் அகத்தியர்
பதிப்பாசிரியர் டாக்டர். த. மோகன ராஜ்
வெளியீட்டாளர் சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர் முன்சிறை, புதுக்கடை அஞ்சல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் – 629171
பதிப்பித்த ஆண்டு 2014
மொத்த பாடல்கள் 16
புத்தகத்தில் உள்ள பக்கங்கள் 4
நூல் விபரம் இந்நூல் – 16 பாடல்களை கொண்டது. இந்நூலில் சர்வாங்க அடங்கல் மற்றும் பல்வேறு அடங்கல் முறைகளை பற்றி விரிவாக கூறும் நூல்