வர்ம காவியம் – 28

நூலின்பெயர் வர்ம காவியம் – 28
ஆசிரியர் அகத்தியர்
பதிப்பாசிரியர் டாக்டர். த. மோகன ராஜ்
வெளியீட்டாளர் சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர் முன்சிறை, புதுக்கடை அஞ்சல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் – 629171
பதிப்பித்த ஆண்டு 2014
மொத்த பாடல்கள் 28
புத்தகத்தில் உள்ள பக்கங்கள் 12
நூல் விபரம் இந்நூல் – 28 பாடல்களை கொண்டது. இந்நூலில் வர்மகலையின் தோற்றம் பரமசிவனார் மூலம் வர்மம் வெளி உலகுக்கு தெரிவித்தல் மாறச்சனும், ஐய்யனும் பாண்டிய மன்னனை சந்தித்தல் வர்ம முறைகளை சேர மன்னனிடம் காண்பித்தல், வர்ம நூல்களின் சுருக்கம் நரம்பு சூத்திரம் போன்ற விவரங்கள், கூறப்பட்டுள்ளது.