லாட சூத்திரம் – 300

நூலின்பெயர் லாட சூத்திரம் – 300
ஆசிரியர் அகத்தியர்
பதிப்பாசிரியர் டாக்டர். த. மோகன ராஜ்
வெளியீட்டாளர் A.T.S.V.S. சித்த மருத்துவ கல்லூரி & மருத்துவமனை, முன்சிறை, புதுக்கடை அஞ்சல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் – 629171
பதிப்பித்த ஆண்டு 2010
மொத்த பாடல்கள் 300
புத்தகத்தில் உள்ள பக்கங்கள் 90
நூல் விபரம் இந்நூல் 300 பாடல்களை கொண்டது. இந்நூலில் அடக்கம் ஆறின் நிலை, அமிர்தநிலை, மயங்கும் விதம், தடவு முறைகள். நாடிகளின் விபரம், நரம்புகளின் விபரம், சித்தர் வணக்கம், மனித பிறப்பு, கரு உற்பத்தி, கலைகளின் பிறப்பு, நவ வாசல், போன்றவைகள் குறித்தும், சில மருந்து செய்முறைகள் குறித்தும் கூறப்பட்டுள்ளது.