சதுரமணி சூத்திரம் – 600

நூலின்பெயர் சதுரமணி சூத்திரம் -600
ஆசிரியர் அகத்தியர்
பதிப்பாசிரியர் டாக்டர். த. மோகன ராஜ்
வெளியீட்டாளர் A.T.S.V.S. சித்த மருத்துவ கல்லூரி & மருத்துவமனை, முன்சிறை, புதுக்கடை அஞ்சல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் – 629171
பதிப்பித்த ஆண்டு 2009
மொத்த பாடல்கள் 600
புத்தகத்தில் உள்ள பக்கங்கள் 172
நூல் விபரம் இந்நூல் 600 பாடல்களை கொண்டது இந்நூலில் வர்மங்களின் இருப்பிடம் ஒவ்வெரு வர்மங்களிலும் காயம் ஏற்படும் போது வரும் பின்விளைவுகள் அடங்கல்கள் பன்னிரண்டு பெருக்கங்கள் (சுவடுமுறைகள்) மரணக்கூறு, இளக்குமுறைகள் மற்றும் 50 மருந்து செய்முறைகள் குறித்து கூறப்பட்டுள்ளது.