உள் சூத்திரம் – 32

நூலின்பெயர் உள் சூத்திரம் – 32
ஆசிரியர் அகத்தியர்
பதிப்பாசிரியர் டாக்டர். த. மோகன ராஜ்
வெளியீட்டாளர் சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர் முன்சிறை, புதுக்கடை அஞ்சல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் – 629171
பதிப்பித்த ஆண்டு 2014
மொத்த பாடல்கள் 32
புத்தகத்தில் உள்ள பக்கங்கள் 12
நூல் விபரம் இந்நூல் – 32 பாடல்களை கொண்டது. இந்நூலில் வர்ம காயங்கள் ஏற்பட்டால் நமது உடம்பில் ஏற்படும் சர வாசி மாறுபாடுகள் குறித்து தெளிவாக கூறும் நூல்