வர்ம முத்திரை – 200

நூலின்பெயர் வர்ம முத்திரை – 200
ஆசிரியர் அகத்தியர்
பதிப்பாசிரியர் டாக்டர். த. மோகன ராஜ்
வெளியீட்டாளர் சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர் முன்சிறை, புதுக்கடை அஞ்சல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் – 629171
பதிப்பித்த ஆண்டு 2014
மொத்த பாடல்கள் 200
புத்தகத்தில் உள்ள பக்கங்கள் 68
நூல் விபரம் இந்நூல் 200 பாடல்களை கொண்டது. இந்நூலில் 28 வர்மங்கள் குறித்து மற்ற நு}ல்களில் கூறாத பெயர்களில் கூறப் பட்டுள்ளது. தடவுமுறை, இளக்குமுறை. தண்ணீர் ஓதி எறிய மந்திரம். கும்பம் ஜெபிக்க மந்திரம் குறித்தும் 26 மருந்து செய்முறைகள் குறித்தும் கூறப்பட்டுள்ளது.