வர்ம பீரங்கி – 100

நூலின்பெயர் வர்ம பீரங்கி – 100
ஆசிரியர் அகத்தியர்
பதிப்பாசிரியர் டாக்டர். த. மோகன ராஜ்
வெளியீட்டாளர் A.T.S.V.S. சித்த மருத்துவ கல்லூரி & மருத்துவமனை, முன்சிறை, புதுக்கடை அஞ்சல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் – 629171
பதிப்பித்த ஆண்டு 2010
மொத்த பாடல்கள் 100
புத்தகத்தில் உள்ள பக்கங்கள் 38
நூல் விபரம் இந்நூல் 100 பாடல்களை கொண்டது. 108 வர்ம புள்ளிகளின் இருப்பிடம் மற்றும் அவ் வர்ம புள்ளிகளில் தாக்குதல் ஏற்பட்டால் வரும் பின் விளைவுகள் குறித்து கூறப்பட்டுள்ளது. வர்ம புள்ளிகளை 5 கண்டங்களாக பிரித்து கூறப்பட்டள்ளது. தடவுமுறைகள் அடங்கல் முறைகள். இளக்குமுறைகள். சில மருந்து செய்முறைகள் என்பவைகள் குறித்து கூறப்பட்டுள்ளது.