வர்ம பீரங்கி சூத்திரம் – 50

நூலின்பெயர் வர்ம பீரங்கி சூத்திரம் – 50
ஆசிரியர் அகத்தியர்
பதிப்பாசிரியர் டாக்டர். த. மோகன ராஜ்
வெளியீட்டாளர் A.T.S.V.S. சித்த மருத்துவ கல்லூரி & மருத்துவமனை, முன்சிறை, புதுக்கடை அஞ்சல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் – 629171
பதிப்பித்த ஆண்டு 2010
மொத்த பாடல்கள் 50
புத்தகத்தில் உள்ள பக்கங்கள் 16
நூல் விபரம் இந்நூல் 50 பாடல்களை கொண்டது. இது வர்ம காயத்தால் வரும் நோய்களுக்கு உள் பிரயோகமாகவும். வெளிப்பிர யோகமாகவும் பயன்படுத்தப்படும் 17 மருந்துகள் குறித்தும் வர்ம காயத்தால் வரும் அசாத்திய குறி குணம் குறித்தும் கூறப்பட்டுள்ளது.