வர்ம தீர்ப்பு – 32

நூலின்பெயர் வர்ம தீர்ப்பு – 32
ஆசிரியர் அகத்தியர்
பதிப்பாசிரியர் டாக்டர். த. மோகன ராஜ்
வெளியீட்டாளர் சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர் முன்சிறை, புதுக்கடை அஞ்சல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் – 629171
பதிப்பித்த ஆண்டு 2014
மொத்த பாடல்கள் 32
புத்தகத்தில் உள்ள பக்கங்கள் 12
நூல் விபரம் இந்நூல் – 32 பாடல்களை கொண்டது. இந்நூலில் பல்வேறு விதமான வர்ம புள்ளிகளை குறித்தும் அப்பகுதிகளில் வர்ம காயம் ஏற்பட்டால் ஏற்படும் நோய்களை பரிகரிக்க வேண்டிய சில மருந்துகளை குறித்தும் கூறப்பட்டுள்ளது.