வர்ம சூத்திரம் – 205

நூலின்பெயர் வர்ம சூத்திரம் – 205
ஆசிரியர் அகத்தியர்
பதிப்பாசிரியர் டாக்டர். த. மோகன ராஜ்
வெளியீட்டாளர் A.T.S.V.S. சித்த மருத்துவ கல்லூரி & மருத்துவமனை, முன்சிறை, புதுக்கடை அஞ்சல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் – 629171
பதிப்பித்த ஆண்டு 2010
மொத்த பாடல்கள் 205
புத்தகத்தில் உள்ள பக்கங்கள் 60
நூல் விபரம் இந்நூல் 205 பாடல்களை கொண்டது. இந்நூலில் படு வர்மங்கள் பன்னிரண்டும் பல தொடு வர்மங்களின் விபரங்கள் கூறப்பட்டுள்ளது. தட்டுவர்மம் எட்டின் விபரங்களும் அசாத்திய கூறுகள் குறித்தும் கூறப்பட்டுள்ளது. தடவு முறைகள் மற்றும் இளக்கு முறைகள் என்பன குறித்தும் கூறப்பட்டுள்ளது. 40 மருந்து செய்முறைகள் குறித்தும் கூறப்பட்டுள்ளது.