வர்ம சர சூத்திர திறவுகோல் – 36

நூலின்பெயர் வர்ம சர சூத்திர திறவுகோல் – 36
ஆசிரியர் அகத்தியர்
பதிப்பாசிரியர் டாக்டர். த. மோகன ராஜ்
வெளியீட்டாளர் A.T.S.V.S. சித்த மருத்துவ கல்லூரி & மருத்துவமனை, முன்சிறை, புதுக்கடை அஞ்சல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் – 629171
பதிப்பித்த ஆண்டு 2009
மொத்த பாடல்கள் 36
புத்தகத்தில் உள்ள பக்கங்கள் 12
நூல் விபரம் இந்நூல் – 36 பாடல்களை கொண்டது. இந்நூலில் சரங்களின் விவரம், மயக்கம் வரும் விதம். சூரிய சந்திர கலைகளில் காயம் கொண்டால் விவரம், அடங்கல் முறைகள், சில மருந்து செய்முறைகள் என்பன குறித்து கூறப்பட்டுள்ளது.