வர்ம கைமுறை – 36

நூலின்பெயர் வர்ம கைமுறை – 36
ஆசிரியர் அகத்தியர்
பதிப்பாசிரியர் டாக்டர். த. மோகன ராஜ்
வெளியீட்டாளர் சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர் முன்சிறை, புதுக்கடை அஞ்சல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் – 629171
பதிப்பித்த ஆண்டு 2014
மொத்த பாடல்கள் 36
புத்தகத்தில் உள்ள பக்கங்கள் 12
நூல் விபரம் இந்நூல் – 36 பாடல்களை கொண்டது. வர்ம காயங்களை இளக்குவதற்கு ஆன மூலிகைகள். மயக்கம் தீர்க்கும் மூலிகைகள், மற்றும் வர்ம காயங்களால் ஏற்படும் நோய்களை பரிகரிக்க தேவையான 15 மருந்துகள் குறித்தும் கூறப்பட்டுள்ளது.