வர்ம கண்டி – 60

நூலின்பெயர் வர்ம கண்டி – 60
ஆசிரியர் அகத்தியர்
பதிப்பாசிரியர் டாக்டர். த. மோகன ராஜ்
வெளியீட்டாளர் சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர் முன்சிறை, புதுக்கடை அஞ்சல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் – 629171
பதிப்பித்த ஆண்டு 2014
மொத்த பாடல்கள் 60
புத்தகத்தில் உள்ள பக்கங்கள் 22
நூல் விபரம் இந்நூல் 60 பாடல்களை கொண்டது. பன்னிரண்டு படுவர்ம புள்ளிகளில் காயம் ஏற்பட்டால் வரும் பின்விளைவுகள் குறித்தும் அடங்கல் முறை தடவல் முறை குறித்தும் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் 16 மருந்து செய்முறைகள் குறித்தும் கூறப்பட்டுள்ளது.