வர்ம ஓடிவு முறிவு சாரி சூத்திரம் – 1500

நூலின்பெயர் வர்ம ஒடிவுமுறிவு சாரி சூத்திரம் – 1500
ஆசிரியர் அகத்தியர்
பதிப்பாசிரியர் டாக்டர். த. மோகன ராஜ்
வெளியீட்டாளர் A.T.S.V.S சித்த மருத்துவ கல்லூரி & மருத்துவமனை, முன்சிறை,புதுக்கடை அஞ்சல்/ கன்னியாகுமரி மாவட்டம் – 629171
பதிப்பித்த ஆண்டு 2009
மொத்த பாடல்கள் 1500
புத்தகத்தில் உள்ள பக்கங்கள் 420
நூல் விபரம் இந்நூல் 1500 பாடல்களை கொண்டது வர்மங்களின் எண்ணிக்கை வர்மங்களின் இருப்பிடம் வர்ம காயம் ஏற்பட்டால் உண்டாகும் குறிகுணங்கள். பின்விளைவுகள். அடங்கல்கள். தடவுமுறை. நாடி. குழந்தைகளுக்கான வர்ம இளக்குமுறை. அசாத்திய குறிகுணங்கள். நரம்பு முறிவுகள் எலும்பு முறிவுகள். நரம்பு இசங்கல். எலும்பு காயம். மற்றும் 110 மருந்துகளின் செய்முறைகள் போன்றவைகள் கூறப்பட்டுள்ளது