வர்மாணி சூத்திரம் – 100

நூலின்பெயர் வர்மாணி சூத்திரம் – 100
ஆசிரியர் அகத்தியர்
பதிப்பாசிரியர் டாக்டர். த. மோகன ராஜ்
வெளியீட்டாளர் A.T.S.V.S. சித்த மருத்துவ கல்லூரி & மருத்துவமனை, முன்சிறை, புதுக்கடை அஞ்சல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் – 629171
பதிப்பித்த ஆண்டு 2010
மொத்த பாடல்கள் 100
புத்தகத்தில் உள்ள பக்கங்கள் 28
நூல் விபரம் இந்நூல் 100 பாடல்களை கொண்டது. 32 வர்மங்களை குறித்தும் அவ் வர்மங்களில் காயம் ஏற்பட்டால் வரும் பின்விளைவுகள் குறித்தும் தடவுமுறைகள். இளக்குமுறைகள். போன்றவை குறித்தும் கூறப்பட்டுள்ளது. வாத. பித்த சிலேற்பனத்தில் வர்மங்களின் பங்கு குறித்தும் பஞ்ச பூதங்களில் வர்மங்களின் பங்கு குறித்தும் சில மருந்து செய்முறைகள் குறித்தும் கூறப்பட்டுள்ளது.