தட்டு வர்ம நிதானம் – 32
நூலின்பெயர் தட்டு வர்ம நிதானம் – 32
ஆசிரியர் அகத்தியர்
பதிப்பாசிரியர் டாக்டர். த. மோகன ராஜ்
வெளியீட்டாளர் சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர் முன்சிறை, புதுக்கடை அஞ்சல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் – 629171
பதிப்பித்த ஆண்டு 2014
மொத்த பாடல்கள் 32
புத்தகத்தில் உள்ள பக்கங்கள் 12
நூல் விபரம் இந்நூல் – 32 பாடல்களை கொண்டது. இந்நூலில் எட்டு தட்டு வர்மங்களின் இருப்பிடம் அவ்வர்மங்களில் காயம் கொண்டால் வரும் பின்விளைவுகள் சில மருந்து செய்முறைகள் மருந்து செய்முறைகள் என்பன குறித்து கூறப்பட்டுள்ளது