ஒடிவு முறிவு கட்டு சூத்திரம் – 60

நூலின்பெயர் ஒடிவு முறிவு கட்டு சூத்திரம் – 60
ஆசிரியர் அகத்தியர்
பதிப்பாசிரியர் டாக்டர். த. மோகன ராஜ்
வெளியீட்டாளர் A.T.S.V.S. சித்த மருத்துவ கல்லூரி & மருத்துவமனை, முன்சிறை, புதுக்கடை அஞ்சல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் – 629171
பதிப்பித்த ஆண்டு 2010
மொத்த பாடல்கள் 60
புத்தகத்தில் உள்ள பக்கங்கள் 22
நூல் விபரம் இந்நூல் 60 பாடல்களை கொண்டது. இந்நூலில் தலையில் உள்ள முறிவுகள் கையில் உள்ள முறிவுகள் கண்டம் முதல் மூலம் வரை உள்ள முறிவுகள் காலில் உள்ள முறிவுகள் எலும்பு முறிவுகள் நரம்பு முறிவுகள் ஏற்பட்டால் அவைகளை சீர் செய்து கட்டும் முறைகள் குறித்தும் சில வசவெண்ணெய்கள் குறித்தும் கூறப்பட்டுள்ளது