உற்பத்தி நரம்பறை – 1500 (910)

நூலின்பெயர் உற்பத்தி நரம்பறை – 1500 (910)
ஆசிரியர் அகத்தியர்
பதிப்பாசிரியர் டாக்டர். த. மோகன ராஜ்
வெளியீட்டாளர் A.T.S.V.S. சித்த மருத்துவ கல்லூரி & மருத்துவமனை/ முன்சிறை/ புதுக்கடை அஞ்சல்/ கன்னியாகுமரி மாவட்டம் – 629171
பதிப்பித்த ஆண்டு 2010
மொத்த பாடல்கள் 1500 (910)
புத்தகத்தில் உள்ள பக்கங்கள் 132
நூல் விபரம் இந்நூல் 1500 பாடல்களை கொண்டது. ஆனால் 910 பாடல்கள் மட்டுமே பதிப்பிக்கப்பட்டது. இந்நு}லில் பிண்ட உற்பத்தி. உற்பத்தி தத்துவங்கள். தசநாடிகளின் பிரிவுகள். தடவு முறைகள். பற்றியும் 20 மருந்து செய்முறைகளை பற்றியும் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது.