அங்காதி பாத நூல்

நூலின்பெயர் அங்காதி பாத நூல்
ஆசிரியர் அகத்தியர்
பதிப்பாசிரியர் டாக்டர். த. மோகன ராஜ்
வெளியீட்டாளர் சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர் முன்சிறை, புதுக்கடை அஞ்சல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் – 629171
பதிப்பித்த ஆண்டு 2014
மொத்த பாடல்கள் உரைநடை நு}ல்
புத்தகத்தில் உள்ள பக்கங்கள் 60
நூல் விபரம் இந்நூல் உரைநடை வடிவில் உள்ளது. 200 பத்திகளை கொண்டது வர்ம காயங்கள் ஏற்பட்டு வரும் பின் விளைவுகளிலிருந்து நிவர்த்தி செய்ய பயன்படுத்தும் இளக்கு முறைகள் தடவுமுறைகள் குறித்து மிகதெளிவாக கூறும் நு}ல், அடங்கல் விபரங்கள் மற்றும் தடவு முறைகள் குறித்து கூறப்பட்டுள்ளது. 134 மருந்து செய்முறைகள் குறித்தும் கூறப்பட்டுள்ளது.